Kristen dating side holstebro museum dating kostenlos Saarbrücken

Kristen dating side holstebro museum
Rated 4.33/5 based on 681 customer reviews

Altertavlen er den bedst bevarede i sin art her i landet.Sahl Kirche ist um 1150 im romanischen Stil als eine Dorfkirche mit etwa 225 Sitzplätzen erbaut. Sie hat ausser Schiff und Chor den Tum (spätmittelalterlich) im Westen und die Apsis gegen Osten.Bemerken Sie, dass die Kirchenbänke an der Südseite (Männerseite) höher und kräftiger sind als die Bänke an der Nordseite (Frauenseite).

Tidligere har tavlen været prydet med en mængde røde, hvide, blå og grønne krystaller.

Kun enkelte var tilbage, da alteret i 1935 blev sendt til Nationalmuseet for at blive gjort i stand.

Billedet er omgivet af fire mindre felter, hvori der er velsignende engle.

Yderst i antemensalets rand sidder 12 kredsfelter, deraf fremstiller de fire i hjørnerne de fire evangelisters symboler, de to midterste Helligånden og lammet med korsbanneret og lidelsens kalk, de seks andre engle.

Den apostoliske forsamling ved døden genkøbt fra døden, fordømmende døden, sidder som hersker tilligemed dommeren”.

Bemerkungen