Dating sider for unge under 18 Vallensbæk gratis dating sider for unge Nordfyns

Dating sider for unge under 18 Vallensbæk
Rated 4.11/5 based on 675 customer reviews

Samtidig ærgrede det mig, at gennemgangen af ejendommens ejere gennem tiden standser i 1958 og at perioden 1937-58 blot er omtalt overfladisk i et par enkelte linier.

dating sider for unge under 18 Vallensbæk-80

Krodriften ligger således mere end 100 år tilbage i tiden, så der er ikke noget at sige til, at jeg ikke kan huske dette.

Hvorom alting er, så overraskede det mig, at ejendommen har en så lang og interessant historie.

Det har jeg gjort, selvom jeg ikke har noget særligt at tilføje.

Men jeg har medtaget afsnittene for at historien kan læses som en helhed med samtlige ejere nævnt i kronologisk rækkefølge.

Anne Jørgensdatters første Ægteskab blev opløst før 1801. til Kammerraad og Renteskriver Schøller i København.

Bemerkungen